A jól működő házasságokért és családokért... A jól működő házasságokért és családokért...
 
 
Értékeink
Terveink 2014
 
     

 

Családi Szolgálat, MBE
Éves Terv – 2014.

 

 

Az eddig elvégzett munka

 

2007 óta a Családi Szolgálat munkatársaiként számos meghívásnak tettünk eleget. Országosan több, mint 40 gyülekezetben, a határon túl pedig közel 10 magyar baptista gyülekezetben vagy rendezvényen szolgáltunk. Más felekezetek is több alkalommal igénybe vették szolgálatukat. Különböző témákban tanítottunk, igyekeztünk felhívni a figyelmet a házasság, a családi élet és a gyereknevelés bibliai modelljeire és fontosságára.

 Mindemellett kiemelt tevékenységként immár a hatodik nyáron tartottunk egy-egy hetes Házaspáros Csendeshetet lelkipásztor házaspároknak. Eddig 62 lelkész házaspár vett részt ezeken a házasságépítő heteken.

 

A 2013. évben megalkottuk a Családi Szolgálat szolgálati mátrixát, vagyis kijelöltük a küldetésünkből fakadó munkaterületeket, és meghatároztuk azok tartalmát és hatáskörét. Ezzel kialakult a feladatunk elvégzéséhez szükséges új szolgálati struktúra.

Ennek megfelelően a Családi Szolgálat, MBE a következő területeken tevékenykedik

Házasság

Gyereknevelés

Családi élet

Társadalmi hatás

 

Az előttünk álló feladatok

 

A szolgálati mátrixot szem előtt tartva az egyes munkaterületekhez széles körben alkalmazható eszközöket és eseményeket dolgozunk ki vagy keresünk, amelyeket helyi gyülekezetektől kezdve országos rendezvényekig lehet hasznosítani.

Tudatosan törekszünk olyan partneri hálózat kiépítésére, amely segítségével megsokszorozhatjuk szolgálatunk hatását és eredményességét. Partnereinktől kérjük, hogy osztozzanak küldetésünkben és értékeinkben, de köztünk végzett szolgálatukat alapvetően saját erőforrásaikra és eszközeikre támaszkodva végezzék.

 

 

Tervek 2014-re

 

A partneri hálózat kiépítéséhez és újabb munkatársak megtalálásához szükséges feltérképezni az Egyházunkon kívüli és belüli szakembereket és szakszolgálatokat. Ezt a munkát el fogjuk kezdeni az idén. Ennek érdekében tervezzük egy Családi Szolgálat Konferencia megszervezését. Ezen a tájékoztató konferencián a szolgálat filozófiájának és gyakorlatának ismertetése lesz napirenden jövőbeli munkatársak és önkéntesek bevonása, partnereink megtalálása érdekében.

 

A munkatársi csapat fejlesztésére is fordítunk energiát. A megbeszéléseket képzéssel is kiegészítjük, valamint alkalmas konferenciára delegáljuk munkatársainkat.
 

Az év első felében kialakítjuk arculatunkat, megfogalmazzuk a Családi Szolgálat, MBE egészének és területeinek magyarázó definícióját (Kik vagyunk, mi a célunk?). Elindítunk egy honlapot, melyen információkat tudunk közzé tenni.

 

Tervezünk a Békehírnök hasábjain is évszakoknak, eseményeknek megfelelő írások közreadását.

 

Elkezdjük felépíteni a Tudásbankot, melynek célja, hogy munkatársainkat támogassa a szolgálatra való felkészóülésben, biztosítsa a szolgálatunk teológiai megalapozottságát, és szakmai beágyazottságát

 

A házasság témájában a meghívások teljesítése mellett kialakítunk egy RandiPont programsorozatot, melyet ősztől egy budapesti helyszínene próbálunk ki. Folytatjuk a lelkipásztor házaspárok számára felajánlott Házaspáros Csendeshét alkalmait. Új kínálatként megszervezzük az

Intimitás Szemináriumot Dr. med. Wilf Gasser és felesége szolgálatával. Ősszel havi rendszeressöggel elindítunk egy Házassági Tanácsadó Ügyeletet.

A gyereknevelés területén kidolgozunk egy Szülő Klub Programot, melyet ősztől a baptista fentartású iskolák és a mellettük levő gyülekezetek számára kínálunk fel. Ennek megvalósításához egy képzést is szervezünk.
 

A szolgálatunk többi területén egyenlőre háttérmunkát végzünk, előkészítjük a következő évek munkájának koncepcióját és anyagait.

   
 
 
A jól működő házasságokért és családokért... E-mail   Kezdőoldal Kedvencek közé powered by